Để có thể ký được SSL miễn phí cho tên miền của bạn, bạn cần phải thực hiện trỏ tên miền về hệ thống của WAS, để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn ký SSL miễn phí, bạn sẽ cần trỏ  bản ghi CNAME như sau:

Trường hợp 1

Bản ghi cname:

Host: _acme-challenge

Giá trị: _acme-challenge.was.vn

Ví dụ: was.vn

Trường hợp 2

Nếu tên miền của bạn sử dụng www thì bạn cần trỏ bản ghi cname sẽ là:

Host: _acme-challenge.www

Giá trị: _acme-challenge.was.vn

Ví dụ: www.was.vn

Trường hợp 3

Nếu tên miền của bạn sử dụng là subdomain thì bản ghi cname sẽ là:

Host: _acme-challenge.subdomain  

Giá trị: _acme-challenge.was.vn

( ví dụ subdomain của bạn là demo.was.vn thì phần host là _acme-challenge.demo )

 

Sau khi bạn trỏ xong các bản ghi có thể báo lại cho chúng tôi, để chúng tôi tiến hành cấu hình và gửi lại địa chỉ ip mới cho bạn, tiếp sau đó bạn chỉ cẩn trỏ lại bản ghi A của mình về ip mới là hoàn thành.

 

Chú ý: Nếu bạn có chứng chỉ trả phí, vui lòng gửi lại cert cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn cấu hình lên hệ thống WAS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *